Doradzam w biznesie

Od wielu lat z powodzeniem doradzam firmom, w szczególności
z branży motoryzacyjnej, w zakresie rozwoju biznesu, restrukturyzacji
spółek w upadłości, akwizycji i rozwoju przedsiębiorstw.
Zapraszam do współpracy!

ZOBACZ WIĘCEJ

Wiedza i doświadczenie

Zarządzanie firmą to nie tylko sprawne realizowanie wyznaczonych celów i planów. To także tworzenie odpowiedniej relacji pomiędzy pracownikami i kreowanie długodystansowej strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Doświadczenie
Osiągnięcia
 • Aktywny udział w restrukturyzacji przedsiębiorstwa Plastal. Sp. z o.o., które ostatecznie z sukcesem zostało nabyte przez Plastic Omnium Auto Sp. z o.o.
 • Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem Plastal Sp. z o.o. w procesie upadłościowym, brak zwolnień z przyczyn ekonomicznych – ostatecznie zakończenie z powodzeniem procesu upadłościowego. Zyskanie nowego inwestora strategicznego, dzięki czemu zachowano ciągłość produkcji i zatrudnienia
 • Reorganizacja zakładu Plastal – wdrożenie procesu integracji do nowej struktury Plastic Omnium
 • Przygotowanie projektu wdrożenia innowacyjnej technologii z udziałem organizacji rządowych RP
 • Współpraca z klientami: Fiat, Opel, Volkswagen, BMW, Skoda, Jaguar, Ford
 • Realizacja ponad plan zakładanych budżetów
 • Uzyskanie prestiżowej nagrody Prezydenta Miasta Gliwice „Lew Gliwicki” dla osobowości biznesu
 • Uzyskanie nagrody Polskiej Izby Motoryzacji „Manager Roku” dla branży motoryzacyjnej
 • Ekspert Polskiej Izby Motoryzacyjnej (PIM)
 • Prezes Zarządu Kraków Business Park
 • Dyrektor Generalny grupy Plastic Omnium w Polsce (kariera zawodowa od programisty robotów, przez kierownika zmiany, koordynatora i kierownika lakierni, zastępcę dyrektora zakładu, dyrektora zakładu aż do dyrektora generalnego)
 • Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zakładami produkcyjnymi
 • Doświadczenie w restrukturyzacji i przygotowaniu do akwizycji struktur produkcyjnych

Oferta

 • ogólne usługi zarządzania, w tym usługi dotyczące doradztwa i zarządzania w zakresie planowania i wykonywania zadań;
 • doradztwo gospodarcze, dotyczące w szczególności pomocy w zakresie przygotowywania strategii, planów sprzedaży, kierunków rozwoju, osiągania przyjętych celów i zamierzeń oraz rozwiązywania bieżących problemów firmy;
 • udzielanie rekomendacji dotyczących potencjalnych Kontrahentów, obejmujących informacje w zakresie danych tych Kontrahentów, pomoc w opracowywaniu ofert współpracy oraz przygotowywanie spotkań mających na celu nawiązanie współpracy;
 • spotkania (lub telefoniczne rozmowy konferencyjne) z firmą w celu uzyskania aktualnych informacji na temat wdrażanych działań zmierzających do zawarcia umów z Kontrahentami, potencjalnych Kontrahentach i odbywających się aktualnie negocjacjach, a także w celu uzyskania stosownych zleceń;
 • aktywne i staranne prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i badań rynkowych mających na celu zidentyfikowanie potencjalnych Kontrahentów firmy mogących być zainteresowanymi współpracą;
 • prowadzenie analiz i informowanie o wszelkich zainteresowanych i potencjalnych Kontrahentach, przygotowywania informacji dla potencjalnych Kontrahentów;
 • przygotowywanie i składanie ofert w imieniu firmy, na warunkach wcześniej zaakceptowanych;
 • pomoc w negocjacjach i/lub przeprowadzanie negocjacji w imieniu firmy oraz ustalanie kluczowych warunków;
 • udział w spotkaniach z przedstawicielami i pełnomocnikami firmy oraz, jeżeli okaże się to konieczne, udzielanie im wsparcia;
 • w zakresie ustalenia treści umów współpracy do momentu podpisania ostatecznej wersji umowy z Kontrahentem;
 • udział w kontaktach z aktualnymi Kontrahentami firmy w celu utrzymania ich zainteresowania dalszym kontynuowaniem współpracy;
 • sporządzanie pisemnych sprawozdań z dokonanych czynności.

Kontakt

Masz pytanie?

Napisz, odpowiadamy błyskawicznie.
Wiadomość wysłana

ALEKSANDER CZAJKA CONSULTING

+48 511 595 873

a.czajka@acc-consulting.pl

ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice

(siedziba w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”)

ACC

Doradzam w biznesie

Od wielu lat z powodzeniem doradzam firmom, w szczególności z branży motoryzacyjnej, w zakresie rozwoju biznesu, restrukturyzacji spółek w upadłości, akwizycji i rozwoju przedsiębiorstw.
Zapraszam do współpracy!

ZOBACZ WIĘCEJ

Wiedza i doświadczenie

Zarządzanie firmą to nie tylko sprawne realizowanie wyznaczonych celów i planów. To także tworzenie odpowiedniej relacji pomiędzy pracownikami i kreowanie długodystansowej strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Doświadczenie
Osiągnięcia
 • Aktywny udział w restrukturyzacji przedsiębiorstwa Plastal. Sp. z o.o., które ostatecznie z sukcesem zostało nabyte przez Plastic Omnium Auto Sp. z o.o.
 • Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem Plastal Sp. z o.o. w procesie upadłościowym, brak zwolnień z przyczyn ekonomicznych – ostatecznie zakończenie z powodzeniem procesu upadłościowego. Zyskanie nowego inwestora strategicznego, dzięki czemu zachowano ciągłość produkcji i zatrudnienia
 • Reorganizacja zakładu Plastal – wdrożenie procesu integracji do nowej struktury Plastic Omnium
 • Przygotowanie projektu wdrożenia innowacyjnej technologii z udziałem organizacji rządowych RP
 • Współpraca z klientami: Fiat, Opel, Volkswagen, BMW, Skoda, Jaguar, Ford
 • Realizacja ponad plan zakładanych budżetów
 • Uzyskanie prestiżowej nagrody Prezydenta Miasta Gliwice „Lew Gliwicki” dla osobowości biznesu
 • Uzyskanie nagrody Polskiej Izby Motoryzacji „Manager Roku” dla branży motoryzacyjnej
 • Ekspert Polskiej Izby Motoryzacyjnej (PIM)
 • Prezes Zarządu Kraków Business Park
 • Dyrektor Generalny grupy Plastic Omnium w Polsce (kariera zawodowa od programisty robotów, przez kierownika zmiany, koordynatora i kierownika lakierni, zastępcę dyrektora zakładu, dyrektora zakładu aż do dyrektora generalnego)
 • Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zakładami produkcyjnymi
 • Doświadczenie w restrukturyzacji i przygotowaniu do akwizycji struktur produkcyjnych

Oferta

 • ogólne usługi zarządzania, w tym usługi dotyczące doradztwa i zarządzania w zakresie planowania i wykonywania zadań;
 • doradztwo gospodarcze, dotyczące w szczególności pomocy w zakresie przygotowywania strategii, planów sprzedaży, kierunków rozwoju, osiągania przyjętych celów i zamierzeń oraz rozwiązywania bieżących problemów firmy;
 • udzielanie rekomendacji dotyczących potencjalnych Kontrahentów, obejmujących informacje w zakresie danych tych Kontrahentów, pomoc w opracowywaniu ofert współpracy oraz przygotowywanie spotkań mających na celu nawiązanie współpracy;
 • spotkania (lub telefoniczne rozmowy konferencyjne) z firmą w celu uzyskania aktualnych informacji na temat wdrażanych działań zmierzających do zawarcia umów z Kontrahentami, potencjalnych Kontrahentach i odbywających się aktualnie negocjacjach, a także w celu uzyskania stosownych zleceń;
 • aktywne i staranne prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i badań rynkowych mających na celu zidentyfikowanie potencjalnych Kontrahentów firmy mogących być zainteresowanymi współpracą;
 • prowadzenie analiz i informowanie o wszelkich zainteresowanych i potencjalnych Kontrahentach, przygotowywania informacji dla potencjalnych Kontrahentów;
 • przygotowywanie i składanie ofert w imieniu firmy, na warunkach wcześniej zaakceptowanych;
 • pomoc w negocjacjach i/lub przeprowadzanie negocjacji w imieniu firmy oraz ustalanie kluczowych warunków;
 • udział w spotkaniach z przedstawicielami i pełnomocnikami firmy oraz, jeżeli okaże się to konieczne, udzielanie im wsparcia;
 • w zakresie ustalenia treści umów współpracy do momentu podpisania ostatecznej wersji umowy z Kontrahentem;
 • udział w kontaktach z aktualnymi Kontrahentami firmy w celu utrzymania ich zainteresowania dalszym kontynuowaniem współpracy;
 • sporządzanie pisemnych sprawozdań z dokonanych czynności.

Kontakt

Masz pytanie?

Napisz, odpowiadamy błyskawicznie.

ALEKSANDER CZAJKA CONSULTING

+48 511 595 873

a.czajka@acc-consulting.pl

ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice

(siedziba w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”)